Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

EINARI VUORELAN SEURAN JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin nimi ja rekisterin pitäjä

Rekisterin nimi: Einari Vuorelan seura ry:n jäsenrekisteri. Jäsenrekisterin teknisenä ylläpitäjänä toimii Einari Vuorelan seura ry.

Yhdistyksen y-tunnus: 1499228-2

Jäsenrekisterin yhteyshenkilöinä toimivat

Puheenjohtaja Maire Riikonen

Puhelin +358 (0)50 587 2720

Sähköposti maireriikonen[at]gmail.com

Sihteeri Nea Kontoniemi
Puhelin +358 (0)40 5396 229
Sähköposti nea.kontoniemi[at]gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, yhdistysten oikeutettu etu ja velvoite huolehtia jäsenpalveluista, jäsenviestinnästä ja jäsenmaksuperinnästä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on huolehtia yhdistysten lakisääteisistä velvoitteista sekä tuottaa jäsenpalveluita, jäsenviestintää, muuta yhdistystoimintaan ja sidosryhmiin liittyvää tiedottamista, toteuttaa jäsenmaksulaskutus ja huolehtia jäsenlehden postituksesta.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröityjen henkilötietoryhmiä:

- perustiedot kuten nimi, kotipaikka, (ei henkilötunnusta)

- yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot

- jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto)

- jäsenmaksutiedot

- tiedot luottamustoimista järjestössä

Tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä sekä osoitetietojen osalta tarvittaessa väestörekisteristä ja julkisista hakupalveluista.

Lisäksi henkilötietoja kerätään ja päivitetään tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös henkilökohtaisin yhteydenotoin.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Yhdistys ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi suoramarkkinointia varten.

Yhdistys käyttää tai saattaa tulevaisuudessa käyttää rekisterin tekniseen ylläpitoon, jäsenmaksulaskutukseen, jäsenlehden postitukseen tai muuhun jäsen- ja sidosryhmäviestintään, jäsenpalvelujen tuottamiseen sekä tietohallinnon tukipalveluihin ulkopuolisia palveluntuottajia, joille tietoja luovutetaan palveluiden tuottamista varten.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävien dokumenttien käyttöön ovat oikeutettuja johtokunnan jäsenet.

Tiedot kerätään dokumentteihin, jotka säilytetään erityistä huolellisuutta noudattaen ja joihin on pääsy vain johtokunnan jäsenillä.

Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden ajan sekä enintään 10 vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen.

Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää vanhentuneet tai virheelliset tiedot viipymättä tiedon saatuaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

- tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot

- vaatia virheellisen tiedon oikaisua

- vaatia tiedon poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä selostetta voidaan päivittää.

Seloste on päivitetty helmikuussa 2021.