Einari Vuorelan seura

Einari Vuorela 1920-luvun lopulla. Kuvaaja Arvi I. Matilainen. Matti Heinosen kokoelma.

Einari Vuorelan seura ry on kirjailija Einari Vuorelan valtakunnallinen nimikkoseura. Seura on perustettu J.L. Runebergin päivänä vuonna 1981 ja sen kotipaikkakunta on Keuruu.

Seura kerää ja tekee tunnetuksi Vuorelan elämään ja tuotantoon liittyvää tietoa ja materiaalia sekä tukee sen tutkimista. Seuralla on arkisto Keuruun pääkirjaston tiloissa. Myös Multian kirjastolla on merkittävä Vuorela-materiaalin kokoelma.

Seura toimii aktiivisesti ja järjestää vuosittain mm. Korpirastas-runojuhlan, Vuorela-vaelluksen, erilaisia runo- ja taidetapahtumia sekä tutustumisia Vuorelan kirjailijakotiin. Seura tukee seudun taideosaajia, kuten kirjoittajia, säveltäjiä ja muusikoita, järjestämällä heille tilaisuuksia esittää sekä Vuorelan että omaa tuotantoaan. Seura tekee yhteistyötä alueen kuntien sekä lukuisien järjestöjen kanssa.

Tapahtumista tiedotetaan ensisijaisesti tällä verkkosivulla, seuran Facebook-sivulla sekä vuosittaisessa jäsenjulkaisussa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Seuraava tapahtuma

EINARI VUORELAN SEURAN SYYSKOKOUS

ke 14.12.2022 klo 15
Matkailukeskus Kamana (Kangasmannilantie 4, Keuruu)


Käsitellään sääntömääräiset asiat.

TERVETULOA!


Jäsenjulkaisu 2022

Yhdistyksen perinteinen vuosijulkaisu 2022 postitettiin ainaisjäsenille ja vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneille huhtikuussa.

Julkaisussa on monipuolisesti Einari Vuorelan seuran toimintaan ja runouteen liittyvää sisältöä.